21 maja młodzież z klasy I „a”  głuszyckiego Gimnazjum kolejny raz uczestniczyła w seansie filmowym w ramach ścieżki „Biblioteka pełna filmu” realizowanej przez głuszycką bibliotekę. Tym razem za pomocą filmu  „Kultura remiksu” nakreśliliśmy młodzieży kwestię praw autorskich oraz praw obywateli do uczestnictwa w kulturze. Problem niezwykle złożony, nie dający się rozwiązać bezkonfliktowo.

Reżyser filmu  Brett Gaylor przedstawia wojnę  popierających przestrzeganie praw autorskich (reprezentowanych w filmie głównie przez przedstawicieli wielkich wytwórni) z tymi, którzy bronią wolności dostępu do treści intelektualnych (zwanymi często „piratami”).
Główny bohater filmu Girl Talk  miksuje i przerabia fragmenty klasycznych utworów muzyki rozrywkowej stwarzając z nich nową całość. „Swoje” utwory rozpowszechnia w sieci, a także w klubach młodzieżowych Stanów Zjednoczonych. Czy jest przestępcą? Czy dozwolone jest bezkarne wykorzystywanie cudzej twórczości? Na te pytania młodzi widzowie szukają odpowiedzi.