3Owacjami na stojąco dziękowali słuchacze Grzegorzowi Czepilowi za prelekcję o Głuszycy na dawnej pocztówce. Część przedwojennych kart pocztowych z bogatej kolekcji prelegenta można obejrzeć w Galerii CK-MBP jeszcze przez najbliższy miesiąc. Kolejna prelekcja kolekcjonera już 9 października o godz. 18. Wstęp wolny.

Ogromne zainteresowanie wzbudziła wśród przybyłych do Centrum Kultury-MBP słuchaczy – i to zarówno mieszkańców gminy, jak i gości z gmin ościennych – prelekcja Grzegorza Czepil nt. Głuszycy ukazanej na pocztówkach z początku XX wieku. Zamieszkały w Głuszycy Górnej kolekcjoner ma w swoich bogatych zbiorach ponad 700 kart pocztowych wydanych przed 1945 rokiem, a przedstawiających zarówno obecne miasto – Głuszycę, jak i znajdujące się w gminie wsie: Sierpnicę, Kolce, Grzmiącą, Głuszycę Górną oraz Łomnicę. Grzegorz Czepil podczas czwartkowej prelekcji z pasją i zaangażowaniem, a przede wszystkim z ogromną znajomością tematu opowiadał o miejscach, budynkach i ulicach przedwojennej Głuszycy. Temat wzbudził wśród słuchaczy ogromne zainteresowanie, często włączali się w dyskusję, a na koniec zaproponowali, aby zorganizować kolejne spotkanie z kolekcjonerem – tym razem na temat wsi gminy Głuszyca ukazanych na pocztówkach z XX wieku.

Dopełnieniem prelekcji było otwarcie wystawy prezentującej Głuszycę oraz jej okolicę na przedwojennych kartach pocztowych. Ekspozycję można oglądać w Galerii CK-MBP jeszcze przez najbliższy miesiąc, a kolejne spotkanie z Grzegorzem Czepilem już 9 października o godz. 18. Wstęp wolny.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Gmina Głuszyca, Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy i Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy.