W miniony piątek 12 października Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy obchodziła Jubileusz 50-lecia. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy św. Józefa na głuszyckim osiedlu. Oficjalna część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury – MBP w Głuszycy.

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić” – słowami starożytnego, greckiego poety Menandera Dyrektor Szkoły Dorota Hałas przywitała przybyłych gości i zaprosiła do wspólnego świętowania jubileuszu. Część oficjalną poprowadzili absolwenci SP nr 3 – Michał Literski oraz Julia Kirklewska. Program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli głuszyckiej „Trójki” z nostalgią przypomniał wiele ważnych i cennych chwil z życia Szkoły oraz został wzbogacony prezentacją multimedialną, pięknymi wierszami i piosenkami.

W trakcie uroczystości głos zabrali: pierwszy Dyrektor Szkoły Włodzimierz Adamek, Senator RP Wiesław Kilian, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk, radny Sejmiku Wojewódzkiego Czesław Kręcichwost, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek, Starszy Wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty Danuta Skrobacka , proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla ks. dr. Sławomir Augustynowicz, Prezes DZT Serwis Jolanta Suława, Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 3 Magdalena Surmaczyńska oraz Prezes UTW w Głuszycy Jerzy Janas. Wszyscy prelegenci docenili dotychczasową działalność edukacyjno-wychowawczą placówki oraz życzyli całej społeczności szkolnej dalszych sukcesów.

Podziękowania za współpracę ze Szkołą w postaci pamiątkowych tabliczek otrzymali: pierwszy Dyrektor SP nr 3 Włodzimierz Adamek, Senator RP Wiesław Kilian, Wicemarszałek Iwona Krawczyk, Radny Sejmiku Czesław Kręcichwost, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, Burmistrz Roman Głód, Wiceburmistrz Grzegorz Szymański, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy Grzegorz Milczarek, ks. dr Sławomir Augustynowicz, Starszy Wizytator Danuta Skrobacka, była Dyrektor Szkoły Teresa Śliwińska, Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Surmaczyńska, p.o. dyrektora CK-MBP Sabina Jelewska.

Po uroczystej akademii Dyrektor Dorota Hałas zaprosiła gości do odsłonięcia tablicy pamiątkowej w budynku szkoły. W trakcie zwiedzania placówki można było obejrzeć kroniki sprzed wielu lat. Obecni na jubileuszu absolwenci oraz zaproszeni goście mogli sobie przypomnieć, jak na przestrzeni 50-u lat kształtowała się działalność Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy.
Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu oraz Uczniom życzymy wielu sukcesów i dalszej owocnej pracy.