Najlepsi głuszyccy uczniowie otrzymali w dniu 17 października stypendia Burmistrza Głuszycy za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019. Nagrodzono także uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendystom gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w nauce i w sporcie przekazali burmistrz Roman Głód wraz z Grzegorzem Milczarkiem – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Głuszycy.

Uroczystość zorganizowaną w głuszyckim Centrum Kultury uświetniły występy wokalne Mileny Smusz i Oli Harasimowicz – podopiecznych nauczyciela śpiewu Radosława Zychala oraz pokazy taneczne grup Piruecik i Gwiazduchy w choreografii Jadwigi Schwebs.