Uroczyste obchody Dnia Białej Laski Polskiego Związku Niewidomych odbyły się 10 października br. w Głuszycy. Przewodnicząca zarządu głuszyckiego koła PZN Bogumiła Kochanek wręczyła burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi certyfikat wdzięczności Polskiego Związku Niewidomych i  podziękowała za wspieranie działań podejmowanych na rzecz głuszyckiego środowiska osób niewidzących i niedowidzących. Odznakę „Przyjaciela Niewidomego” otrzymali : Burmistrz Jedliny – Zdroju Leszek Orpel, Zastępca Burmistrza Głuszycy Grzegorz Szymański, Dyrektor PCPR w Wałbrzychu  Wioletta Kostiańczuk –Tulikowska oraz Romuald Wysocki. „Złota Oznaka” została przyznana Beacie Żołnieruk, wspierającej finansowo działalność głuszyckiego koła.

Ogromne podziękowania zostały skierowane w stronę Czesławy Chlewnej oraz Bolesława Guzka za długoletnią przynależność do  Polskiego Związku Niewidomych w Głuszycy.

W czasie spotkania można było usłyszeć wiele pokrzepiających słów i podziękowań dla osób i instytucji współpracujących i wpierających działalność głuszyckiego koła. Podziękowania spłynęły dla Romana Głoda, Grzegorza Szymańskiego, Leszka Orpla, po. dyrektora CK-MBP w Głuszycy Sabiny Jelewskiej, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy Renaty Sokołowskiej, Beaty Żołnieruk, Romualda Wysockiego, Prezesa UTW w Głuszycy Jerzego Janusa, Wioletty Kostiańczuk –Tulikowskiej,  kierownika PCPR Magdaleny Kołodziejczyk, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu Jolanty Ceran oraz nauczycieli, Jadwigi Czepil i Genowefy Skłym z klubu „Relaks” w Głuszycy, dla Państwa Makowskich z głuszyckiego optyka oraz członków PZN  w Głuszycy.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 członków głuszyckiego koła oraz wielu sympatyków i przyjaciół koła. Wszyscy życzyli osobom niewidomym i niedowidzącym zdrowia, wielu radosnych i optymistycznych chwil oraz odczuwalnego wsparcia ze strony przyjaciół i życzliwych osób w zmaganiu się ze słabościami i niedogodnościami życia. Uroczystość uświetnił występ zespołu z Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu oraz występ Przemysława Ciury z PZN w Głuszycy.

Święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone jest corocznie 15 października od 1964 roku. Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski jest przedstawienie opinii publicznej, środkom masowego przekazu, rządom i władzom lokalnym problematyki osób niewidomych i niedowidzących. Święto jest okazją, by przypomnieć  zdrowej części społeczeństwa, że niewidomi i niedowidzący istnieją,  chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i świata – bez ograniczeń i bez fałszywej litości.