W auli Centrum Kultury członkowie głuszyckiego oddziału PZN zorganizowali zakończenie roku, zapraszając na uroczystość członków kół z powiatu, jak i z Wrocławia. Pani Bogumiła Kochanek, prowadząca uroczystość, przedstawiła sprawozdanie z rocznej działalności koła, oraz dziękowała wszystkim jego członkom za zaangażowanie. Spotkanie wzbogaciły występy muzyczne.