Gościnne Centrum Kultury stało się 11 listopada miejscem uroczystej Sesji Rady Miejskiej  oraz występów artystycznych głuszyckiej młodzieży, mających na celu upamiętnienie Święta Niepodległości.

Już godzinę przed oficjalnym rozpoczęciem w Centrum Kultury obchodów Dnia Niepodległości, z głośników rozbrzmiewały pieśni patriotyczne, których dźwięk towarzyszył gościom aż do godz. 15.00, kiedy to po powitaniu przez Burmistrz Alicję gości, rozpoczęła się uroczysta Sesja Miejska poprzedzona prezentacją multimedialną nt. historii Głuszycy przygotowaną przez Centrum Kultury, a przedstawioną przez uczennice głuszyckiego gimnazjum.

Podczas sesji tytuł ,,Zasłużony Dla Miasta i Gmina Głuszyca” otrzymał Pan Tomasz Grygianiec, sprawujący funkcję sołtysa  w Głuszycy Górnej. Kolejnym punktem programu był występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2. Przedstawiony przez nie  bogaty program artystyczny wzbudził ogromy zachwyt wśród zgromadzonej publiczności, która zgotowała młodym artystom owacje na stojąco.

Miłym akcentem spotkania był poczęstunek przygotowany przez Łomnicką Chatę, a ufundowany przez Urząd Miejski. Dekorację sali przygotowali pracownicy Centrum Kultury, a pomocą przy gastronomicznej obsłudze gości służyła młodzież z Zespołu Szkół z Głuszycy.