big_Niedokonczony_film_-_Gluszyca_kd67wNagradzany na wielu festiwalach, niecodzienny dokument o życiu w getcie.  Projekcja 9 maja o godz. 18.00 w Centrum Kultury-MBP. Wstęp wolny.

Centrum Kultury-MBP w Głuszycy we współpracy z Łukaszem Kazkiem, prezesem Fundacji na Rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kultury „Świat, którego nie ma…” prezentują kolejny film z cyklu „Wieczór z dokumentem” – pt. „NIEDOKOŃCZONY FILM”Dokument został zrealizowany w maju 1942 r. w Getcie Warszawskim. Na jego teren przybyła wówczas ekipa filmowa Urzędu Propagandy III Rzeszy. – Operatorzy pracowali przez miesiąc, rejestrując sceny z życia ulicy, pokazując skrajną nędzę i świat dobrze odżywionych, wchodząc do zabiedzonych podwórek i wykwintnych restauracji, kreując świat kontrastów i pracując nad „uchwyceniem żydowskiego charakteru” – mówi Łukasz Kazek. – W istocie ujęcia były inscenizowane, kilkakrotnie powtarzane, osoby widoczne na nich były przywożone przez Niemców i odgrywały swoją rolę lub byli to mieszkańcy getta zmuszani do określonego zachowania, np. uśmiechania się czy żywego reagowania na oglądany spektakl teatralny (publiczność zgarnięto z ulicy). Widoczne na ekranie towary na targu i potrawy w restauracji także przywozili Niemcy na potrzeby filmu. Dokument został nam udostępniony przez PLANETE DOC.