Podczas ostatnich zajęć w Czytelniczo – plastycznej Akademii Malucha podejmowany był niezwykle istotny temat higieny. Najpierw dzieci wysłuchały książeczki Małgorzaty Strzałkowskiej „Na zdrowie” następnie dyskutowały o tym  w jaki sposób należy dbać o  higienę, po czym  podjęły próbę narysowania dobrych i złych nawyków dotyczące tematu.