plakat dzien czeski_flat

21 lipca w Ogrodzie Jordanowskim w Głuszycy m.in. konkurs piosenki czeskiej, degustacje czeskich potraw, bezpłatne atrakcje dla dzieci oraz występy artystów zza południowej granicy. Organizatorem ,,Czeskiego Dnia” jest Centrum Kultury-MBP w Głuszycy.

 

Zabawa rozpocznie się o godz. 15.00 blokiem konkursów:  Piosenki Czeskiej, w którym przewidziane są nagrody pieniężne, oraz Wiedzy o Czechach. Udział w muzycznych zmaganiach może wziąć każdy, kto wykona (zagra lub  zaśpiewa) czeski utwór solo lub w grupie pod warunkiem, że zgłosi swój udział w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca (regulamin poniżej) . Do konkursu Wiedzy o Czechach będzie można się zgłosić 21 lipca.

Ponadto w programie występ czeskiej Dechovki z Hronowa (pod dyrekcją Jana Drejsla) oraz zespołu BTK z Bezdekova.

Imprezie będzie towarzyszyła degustacja potraw czeskich oraz szereg bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych (m.in. zamek dmuchany-zjeżdżalnia, kąpiel w kulkach, łapanie węży, szukanie złota, obozowisko kowbojskie).

 

 

Konkurs Piosenki Czeskiej
Głuszyca, 21 lipca 2013 r.
REGULAMIN
1. Cele konkursu:
– zachęcenie mieszkańców Gminy Głuszyca do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, w tym w formie śpiewania i muzykowania,
– popularyzacja aktywności artystycznej,
– promocja muzykowania jako formy spędzania wolnego czasu, z jednoczesnym zachęceniem do kształcenia pozaszkolnego w ramach zajęć prowadzonych przez Centrum Kultury – Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy.
2. Termin przesłuchań w ramach konkursu: 21.7.2013 r., od godz. 15.00 do 16.30
4. Miejsce przeglądu:
Ogród Jordanowski przy Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
5. Warunki uczestnictwa:
– warunkiem uczestnictwa jest zaśpiewanie lub zagranie „na żywo” dowolnego czeskiego utworu muzycznego (w przypadku śpiewu musi to być śpiew w języku czeskim),
– udział w festiwalu mogą brać soliści i zespoły wokalne,
– uczestnicy zgłaszają swój udział u organizatora przed i w trakcie trwania konkursu,
– zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu,
– każdy wykonawca prezentuje jeden, dowolnie wybrany przez siebie utwór,
– każdy wykonawca przywozi podkład muzyczny do wykonywanego przez siebie utworu, nagranego na CD w formacie płyty muzycznej (w tradycyjnym formacie),
– wykonawcy mogą również wykonywać akompaniament samodzielnie lub w towarzystwie akompaniatora, jednak w tym przypadku wykonawca samodzielnie zapewnia potrzebne instrumenty, akompaniatora i urządzenia nagłaśniające do tych instrumentów,
– organizator pozostawia do dyspozycji uczestników trzy mikrofony.
6. Kryteria oceny:
– intonacja, wyczucie rytmu, gra sceniczna (ogólne wrażenie sceniczne), umuzykalnienie, technika, aranżacja wykonawcza i oryginalność, dobór repertuaru lub inne, określone przez jury.
7. Nagrody: jury powołane przez organizatora przyzna trzy nagrody finansowe.
8. Uwagi końcowe:
– sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury i organizator,
– organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem i innych nie uzgodnionych z organizatorem,
– organizatorem konkursu jest Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca,
– dodatkowe informacje: CK-MBP Głuszyca, tel. +48 74 845 63 34,
– organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu, miejsca i czasu organizacji konkursu, zmiany jego zasad lub rezygnacji w przypadku uzasadnionych przyczyn
– zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej, listownej, faksem lub składać w siedzibie organizatora w terminie do 19.7.2013 r.