Wszystkim Pracownikom bibliotek życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy. Rzeszy wiernych czytelników, aby każdy kolejny dzień był dla Was nowym rozdziałem księgi dobrych doświadczeń, płynących z kontaktu z czytelnikiem i książką oraz za Wasz nieoceniony wkład w życie kulturalne społeczności lokalnej.