palmaCK-MBP po raz drugi organizuje Konkurs na Najpiękniejszą Palmę. Może wziąć w nim udział każdy chętny, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Do wygrania tablet i nagrody finansowe. Swój udział należy zgłosić do 1 kwietnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 kwietnia podczas Kiermaszu Wielkanocnego połączonego z degustacją ciast wielkanocnych.

Celem organizowanego przez głuszyckie Centrum Kultury–MPB konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocą jest m.in. popularyzowanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych, pogłębienie wiedzy na temat symboliki oraz znaczenia palmy w obrzędowości ludowej oraz przekaz wartości i tradycji świątecznych w rodzinie.

W konkursie może wziąć udział każdy: bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Warunkiem jest, aby palma była wykonana własnoręcznie, techniką dowolną, z zachowaniem formy przestrzennej, z tradycyjnych materiałów, tj.: żarnowca, bukszpanu, borowiny, wierzby, suchych kwiatów, bibuły, wstążek, wydmuszek, itp. Szczegółowy regulamin na stronie www.ckmbp.gluszyca.pl.

Jury, oceniając prace, będzie brało pod uwagę: zgodność z regulaminem konkursu, wykorzystanie tradycyjnych technik wykonania palmy, pomysłowość, inwencję twórczą uczestników konkursu, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, wielkość i bogactwo użytych materiałów, samodzielność i estetykę wykonania pracy.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w CK-MBP do 1 kwietnia; palmy należy dostarczyć do siedziby organizatora do 3 kwietnia, do godz. 16. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika (w przypadku dzieci również imię i nazwisko opiekuna), adres.

Nagrodą główną w konkursie jest tablet, za 2. i 3. miejsce odpowiednio nagrody finansowe: 200 zł i 100 zł. Organizator przewiduje także przyznanie wyróżnień.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w CK-MBP w Głuszycy 5 kwietnia (sobota) o godz.11.00 podczas Degustacji Ciast Wielkanocnych (połączonej z Konkursem na Najsmaczniejsze Ciasto) i towarzyszącym jej Kiermaszem Wielkanocnym.

 

Regulamin konkursu

na

Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

 

 

 

1.                Organizator konkursu:

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

 

2.                Cele konkursu:

– popularyzowanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą  Palmową i Wielkanocą;

– pogłębienie wiedzy na temat symboliki oraz znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;

– stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe z terenu gminy Głuszyca własnych pomysłów oraz technik wykonywania palm wielkanocnych oraz form ich zdobienia;

– rozbudzenie inwencji twórczej;

– przekaz wartości i tradycji świątecznych w rodzinie;

– integracja społeczności lokalnej.

 

3.                Zadanie konkursowe i warunki udziału:

– uczestnikami konkursu może byś każdy, bez względu na miejsce zamieszkania;

– prace do konkursu  można zgłaszać w kategorii indywidualnej;

– uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwie palmy;

– palma powinna być wykonana własnoręcznie dowolną techniką z zachowaniem formy przestrzennej;

– materiał do wykonania palmy: żarnowiec, bukszpan, borowina, wierzba (tzw. bazie), suche kwiaty, liście, krepa, bibuła, wstążka, wydmuszki, itp.;

– do konkursu nie zostaną dopuszczone  prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy wielkanocne;

dopuszcza się użycie do 30% elementów gotowych, jednak ich wykorzystanie będzie skutkowało obniżeniem punktacji przy ocenie o 30% (od całkowitej wartości oceny).

 

4.                Miejsce i termin składania zgłoszeń:

– swój udział w konkursie należy złożyć osobiście w Centrum Kultury-MBP w Głuszycy, e-mail’em: ckmbp@interia.pl z dopiskiem „Palma Wielkanocna”,  lub telefonicznie: 0-74.8456.334 w terminie do 2 kwietnia 2014 r.

– zgłoszone do konkursu prace należy dostarczyć do centrum Kultury-MBP do  3 kwietnia 2014 r. do godz. 16.00;

– prace powinny być oznaczone twardą metryczką zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika (w przypadku dzieci również imię i nazwisko opiekuna), adres, nr telefonu.

 

5.                Ocena prac:

– oceny prac dokona 5 kwietnia 2014 r. specjalnie powołana komisja.

Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę:

– zgodność z regulaminem konkursu,

– wykorzystanie tradycyjnych technik wykonania palmy,

– pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,

– dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,

– wielość i bogactwo użytych materiałów,

– estetykę wykonania pracy;

– ważne: w przypadku użycia do wykonania palmy gotowych elementów (sztuczne kwiaty, gałązki, postaci, itp. będą obniżane punkty; jeśli gotowe elementy będą stanowiły ponad 30% palmy, nie będzie ona podlegała ocenie w ogóle).

 

6.                Nagrody:

– w konkursie zostaną przyznane nagrody: za I miejsce tablet, za II miejsce 200 zł, za III miejsce 100 zł. Dopuszcza się także przyznanie wyróżnień.

 

7.                Kontakt:

Centrum Kultury-MBP w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26,

 nr tel.: 74 8456 334 lub -304;

www.ckmbp.gluszyca.pl; e-mail: ckmbp@interia.pl