Pani Ryszarda Onyszkiewcz z Głuszycy zdobyła zaszczytną statuetkę w VII Dyktandzie Miejskim w Głuszycy. Miejsce drugie zajęła Pani Małgorzata Świeżowska z Boguszowa-Gorc, trzecie – Pani Anna Słota z Mieroszowa. Wśród osób do 18 roku życia najlepiej dyktando napisała Julia Pierzga z Jedliny-Zdroju. Gratulujemy! Z tekstem tegorocznego dyktanda autorstwa wrocławskiej pisarki Jolanty Marii Kalety zmierzyło się 25 osób, także Pani Iwona Frankowska, Zastępca Starosty Wałbrzyskiego. Podziękowania dla wszystkich uczestników dzisiejszych zmagań z ortografią i interpunkcją w Centrum Kultury- MBP w Głuszycy, a także dla Szanownej Komisji Konkursowej w składzie: Marta Borowiec, Jadwiga Paprota, Aneta Kalenik, Barbara Miszczuk, Ewelina Kamińska-Sawicka, Renata Sokołowska.

Serdecznie dziękujemy Głuszyckiej Orkiestrze Dętej na czele z kapelmistrzem Eugeniuszem Leciem za umilenie czasu oczekującym na wyniki. Wielkie podziękowania dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej – Pani Renaty Sokołowskiej, Pani Barbary Walczak i Pani Marzeny Nygi za organizację wydarzenia.

Dyktando objęli honorowym patronatem: Krzysztof Kwiatkowski- Starosta Wałbrzyski oraz Roman Głód- Burmistrz Głuszycy, którym dziękujemy za ufundowanie nagród dla zwycięzców dyktanda.