Dyrektor Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza rodziców i opiekunów prawnych dzieci zgłoszonych na tegoroczne półkolonie (turnus I i II )
na zebranie organizacyjne w dniu 20 maja
o godz. 17:00 w sali widowiskowej CK-MBP.
Obecność obowiązkowa.