Romana Więczaszek i Marek Juszczak byli gośćmi jubileuszowego XV „Wiosennego Spotkania z Poezją” organizowanego we wtorek 10 kwietnia w Centrum Kultury-MBP w Głuszycy. Obecny na spotkaniu burmistrz Roman Głód pogratulował Pani Romanie Więczaszek i Panu Markowi Juszczakowi tytułu honorowego, który z inicjatywy głuszyczan radni Rady Miejskiej w Głuszycy przyznali poetom, którzy wywodzą się z naszej gminy i powracają w swej twórczości do krainy dzieciństwa i młodości.

Przewodniczący Rady Grzegorz Milczarek odczytał treść uchwały nr XLIX/336/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” dla Pani Romany Więczaszek oraz treść uchwały nr XLIX/337/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” dla Pana Marka Juszczaka wraz z uzasadnieniami.

Spotkanie z poezją poprowadził Stanisław Michalik. Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej Renata Sokołowska przygotowała prezentację dotyczącą minionych spotkań z naszymi poetami. Była to okazja do wielu miłych wspomnień. Następnie Romana Więczaszek i Marek Juszczak zaprezentowali swoje utwory poetyckie przy akompaniamencie muzycznym głuszyczanina Piotra Sycza. Obecna na spotkaniu mieszkająca niegdyś w Głuszycy Stanisława Ziobrowska ( zd. Antoszkiewicz) również przeczytała kilka swoich wierszy. Przybyli na spotkanie miłośnicy poezji mogli wylosować zbiorki wierszy honorowych gości.
Dziękujemy wszystkim za przybycie na wiosenne spotkanie z poezją. Szczególne podziękowania dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy na czele z kierownik Renatą Sokołowską. Podziękowania dla Stanisława Michalika, Piotra Sycza oraz poetów, którzy podzielili się z mieszkańcami Głuszycy swoją wrażliwością poetycką.

Romana Więczaszek to poetka urodzona w Głuszycy, animatorka kultury, publicystka, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, która mieszka obecnie w Brzegu na Opolszczyźnie, ale jest przekonana, o czym pisze w swoich wierszach, że dzieciństwo jest tym miejscem, w którym mieszka się całe życie.

Zadebiutowała w 2005 r., ale pisze od zawsze, kierując się w życiu mottem C. K. Norwida: „Zostanie po nas poezja i dobroć”. Publikuje w wielu wydaniach zbiorowych i w pismach literackich. Prowadzi Klub Literacki „Brzeg” i stronę internetową: www.klubliterackibrzeg.pl , współpracuje z lokalną prasą. Należy do: Stowarzyszenia Autorów Polskich o/ Lewin Brzeski, Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu, Saloniku Literackiego na Świebodzkim we Wrocławiu, Konfraterni Poetów z Krakowa. Redaguje almanachy autorów klubu „Szukam obrazów wśród niepokojów” (Opole 2008) i „To tylko przerwa w locie” (Opole 2014), zajmuje się redakcją tomików poetów należących do klubu. Wydała pięć zbiorków poetyckich: „Krąg” (Opole 2007), „Spacery wierszem” (Kraków 2009), „Że jesteś…” (Kraków 2010), „Słowa jak liście” (Kraków 2013), „Krople ze źródła” (Kraków 2017).

Romana Więczaszek w swojej twórczości poetyckiej wielokrotnie powraca do „kraju lat dziecięcych”, do swojego miejsca urodzenia i dorastania – Głuszycy. Tu chodziła do szkoły, mieszkała w czasach zdobywania wykształcenia i pierwszych doświadczeń zawodowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy, która była pierwszym miejscem w pracy nauczyciela języka polskiego. W swoich wierszach powraca do wspomnień, przywołuje rodziców, przyjaciół, znajomych oraz miejsca zapamiętane z lat dzieciństwa i młodości spędzonej w Głuszycy, wyraża przy tym zachwyt dla piękna głuszyckiej przyrody. Głuszyca wielokrotnie w utworach poetki staje się ideą przewodnią, o czym sama autorka opowiada na organizowanych w wielu miastach spotkaniach autorskich z czytelnikami.

Marek Juszczak przed przejściem na emeryturę był sztygarem kopalni „Szczygłowice” w Knurowie, ukończył Technikum Górnicze w Wałbrzychu. Z Głuszycą związany jest od urodzenia – przez lata szkolne i pierwsze lata pracy zawodowej. Po upadku kopalń węgla kamiennego w Wałbrzychu przeniósł się na Górny Śląsk. Tam mieszka i pracuje, ale z Głuszycą utrzymuje stały kontakt poprzez związki rodzinne i sentymentalne. W wolnym czasie Marek Juszczak pisze wiersze, jest autorem następujących tomików wierszy: „Łowienie czasu” (2004), „Świadomość podświadomości”(2006), „Wytrwałość pamięci” (2011). Wielokrotnie był gościem „Wiosennych Spotkań z Poezją” oraz „Jesiennych Spotkań z Poezją” organizowanych cyklicznie od wielu lat w Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy.

Tekst: Sabina Jelewska

Zdjęcia: Dorota Link