komputer 1CK-MBP   zaprasza

do uczestnictwa w bezpłatnym kursie komputerowym dla początkujących.
Z kursu mogą skorzystać osoby, które mają ukończone 18 lat i dotychczas nie brały udziału w żadnym szkoleniu komputerowym ani językowym organizowanym z funduszy unijnych.

Kurs, prowadzony przez profesjonalistów z Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z Wrocławia, daje możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu ECDL, który jest jednolity w całej Unii Europejskiej i cieszy się uznaniem w 148 krajach świata.
Umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia. ECDL jest rzetelnym świadectwem tych umiejętności.

CELE ECDL:
1. Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i poszukujących pracy,
2. Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swej pracy korzystają z technologii informatycznych,
3. Umożliwienie lepszego wykorzystywania nakładów na technologię informatyczną,
4. Zapewnienie posiadania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

ZAPISY chętnych przyjmujemy w bibliotece!