11 maja 2012 roku w Centrum Kultury odbędzie się panel dyskusyjny w ramach cyklu pn. Rozwój powiatu wałbrzyskiego w nowej perspektywie finansowania UE” poświęcony kulturze i kierunkom jej rozwoju w nowym okresie programowania. Konferencja organizowana jest przez Starostę Wałbrzyskiego Roberta Ławskiego.

Program konferencji w załączniku. Serdecznie zapraszamy!