FERDRO

Jeśli chcesz w ramach akcji ,,Narodowe Czytanie” przedstawić swoją interpretację dzieł Fredry, zapraszamy do głuszyckiej biblioteki 7 września. Dla chcących pochwalić się znajomością twórczości Fredry, dodatkowo będzie przygotowany quiz.

CK-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy po raz drugi włącza się w ogólnopolską akcję ,,Narodowe Czytanie” zainicjowaną przez Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego. Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Tegoroczna edycja będzie poświęcona twórczości Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, bajkopisarza, autora pamiętników.

Dzieł mistrza Fredry w interpretacji przedstawicieli władz miasta, szkół i stowarzyszeń oraz osób, które wcześniej zadeklarują chęć aktywnego uczestnictwa w imprezie, będzie można wysłuchać 7 września w godzinach od 10 do 12 w Ogrodzie Jordanowskim.

Zgłoszenia od osób, chcących aktywnie wziąć udział w ,,Narodowym Czytaniu”, przyjmowane są do 3 września (wtorek) w głuszyckiej bibliotece (ul. Grunwaldzka 26, tel. 74,8456.334, email: ckmbp@interia.pl. Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy oraz Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Podczas sobotniej akcji Narodowego Czytania, dla chcących sprawdzić swoją wiedzę nt. twórczości Aleksandra Fredry, organizatorzy przygotowali quiz z nagrodami. Ponadto imprezie towarzyszyć będzie wystawa dotycząca twórczości najwybitniejszego polskiego komediopisarza.