Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Partnerstwo Sowiogórskie” ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie literacko – plastycznym:

„Okiem dziecka – najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej Gminie”.

Konkurs ten skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez LGD, tj. z obszaru Gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice oraz Walim. Celem konkursu jest Aktywizacja społeczności lokalnej – zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym poprzez wspólne stworzenie Przewodnika turystycznego „Okiem dziecka” promującego obszar objęty LSR; Zachęcanie młodych osób do odkrywania atrakcji Gór Sowich; Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu i wrażeń na łamach ogólnie dostępnego przewodnika, jak również w innych materiałach promocyjnych wydawanych za pośrednictwem Organizatora. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy zgodnie z Regulaminem Konkursu. Dowiedz się jak zostać Uczestnikiem >>> pobierz regulamin >>> pobierz zgłoszenie oraz deklarację]]>