W piątek, 27 stycznia wieczorem na sali widowiskowej Centrum Kultury zrobiło się gwarno i tłoczno. I to za sprawą jednej, małej książki. Małej, ale pełnej historii i informacji o naszym mieście i jego mieszkańcach autorstwa głuszyczanina Stanisława Michalika. Spotkanie promujące książkę otworzyła Dyrektor Centrum Kultury Magdalena Jarosz, która po krótkim wstępie i przywitaniu gości oddała głos i prowadzenie Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy Grzegorzowi Czepilowi. Stowarzyszenie bardzo aktywnie włącza się zarówno w promocję nowo wydanej książki jak i od kilku lat we wszelkie działania na rzecz naszego miasta. Wyrazy uznania dla podjętego trudu na ręce Autora złożyła Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec w specjalnym liście gratulacyjnym. Do gratulacji przyłączyli się licznie zgromadzeni goście, m.in.  Julian Golak, radny Jerzy Marszał. Spotkanie uwieńczyli także poezją Romana Więczaszek i Marek Juszczak.  Spotkaniu towarzyszył również śpiew Teresy Pietras, Magdy Guzik i Jacka Szatkowskiego. Przypominamy, iż książka, która zgromadziła tak wiele osób na piątkowe spotkanie jest jeszcze do nabycia w Centrum Kultury. Zapraszamy!

fot. W. Torbacka