W ramach realizacji projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” przekazaliśmy książki dla czwartego naszego partnera: Szkoły Podstawowej nr 2.

Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy wzbogaciła swój księgozbiór o 111 nowych pozycji dzięki uczestnictwu w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Priorytet 2 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”.
Jest to nowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Założeniem projektu jest połączenie sił bibliotek publicznych i szkolnych oraz wspólne działanie na rzecz krzewienia kultury słowa i rozwoju czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprosiła do współpracy cztery biblioteki szkolne. Dyrektorzy szkół przyjęli zaproszenie i 28 maja 2014 r. podpisano stosowne porozumienia z:
– Gimnazjum Publicznym w Głuszycy,
– Szkołą Podstawową Nr 1 w Głuszycy Górnej,
– Szkołą podstawową Nr 2 w Głuszycy,
– Szkołą podstawową Nr 3 w Głuszycy.
Została opracowana koncepcja współpracy biblioteki publicznej z partnerskimi bibliotekami szklonymi z określeniem pięciu obszarów wspólnych działań w szczególności w zakresie wykorzystania zakupionych nowości oraz ich promocji wśród dzieci i młodzieży.
Wniosek głuszyckiej biblioteki zyskał uznanie ekspertów Zespołu Oceniającego, który przyznał bibliotece 99 ze 100 możliwych do uzyskania punktów. Tym samym uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 1751, 36 zł, przy zadeklarowanym wkładzie własnym 573,79 zł. Większość zakupionych w ramach projektu publikacji została przekazana w formie depozytu do bibliotek szkół partnerskich, na okres do końca maja 2015 r.
W najbliższym czasie rozpoczniemy realizację wspólnych działań.

Zakup nowości zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.