Od 24 września do 1 października 2011 roku trwały obchody „Tygodnia Zakazanych Książek” . To święto organizowane co roku przez American Library Association  w celu  podkreślenia znaczenia jednego z podstawowych praw człowieka – prawa do wolności słowa. Jest to jednocześnie zwrócenie uwagi na zagadnienie wolności intelektualnej i niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą ograniczenie dostępu do informacji. Wystawę można oglądać do końca października w godzinach pracy biblioteki. Zapraszamy!  ]]>