„WAKACYJNA PRZYGODA” – to hasło przewodnie tegorocznych  zajęć wakacyjnych. Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat zamieszkałe na terenie Gminy Głuszyca do skorzystania z oferty zajęć wakacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną  w Głuszycy. W tym roku proponujemy dwa  dwutygodniowe turnusy zajęć  w lipcu. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji, m.in. wycieczki piesze i wyjazdowe do ciekawych miejsc, gry i zabawy sportowe, gry terenowe, wyjścia na basen, zajęcia integracyjne i plastyczne.

Zapisy rozpoczynamy od poniedziałku 7 czerwca od godz. 9.00. Liczba miejsc dla danego turnusu jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel. 503 102 817. Dodatkowo dzieci z Sierpnicy i z Kolc można zgłaszać pod nr tel. 600 646 833. Dzieci z Głuszycy Górnej, z Łomnicy i z Grzmiącej prosimy zgłaszać pod nr 503 102 817. Koszt uczestnictwa dziecka w jednym turnusie zajęć wynosi 140 zł. Zadanie zostanie dofinansowane z budżetu Gminy Głuszyca.

Uwaga! Ze względu na trwający stan epidemii i obostrzenia sanitarne warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach wakacyjnych będzie uczestnictwo rodzica/opiekuna prawnego w zebraniu organizacyjnym, które odbędzie się w ostatnim tygodniu roku szkolnego. O dokładnym terminie zebrania i jego miejscu będziemy Państwa informować, dlatego przy zgłoszeniu dziecka na zajęcia wakacyjne konieczne jest podanie numeru telefonu kontaktowego do rodzica/ opiekuna prawnego dziecka. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 503 102 817.

Zapraszamy!

Regulamin zajęć wakacyjnych 2021