„WAKACJE ODKRYWCÓW” – to hasło przewodnie tegorocznych głuszyckich zajęć wakacyjnych. Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat zamieszkałe na terenie Gminy Głuszyca do skorzystania z oferty zajęć wakacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną  w Głuszycy wraz ze świetlicami wiejskimi. W tym roku proponujemy cztery tygodniowe turnusy zajęć w okresie od 29 czerwca do 24 lipca. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, m.in. wycieczki piesze i wyjazdowe do ciekawych miejsc, gry i zabawy sportowe, gry terenowe, wyjścia na basen, zajęcia integracyjne, muzyczne i plastyczne. Zadanie zostanie dofinansowane z budżetu Gminy Głuszyca.

Uwaga! Ze względu na trwający stan epidemii i obostrzenia sanitarne warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach wakacyjnych będzie uczestnictwo rodzica/opiekuna prawnego w zebraniu organizacyjnym, które odbędzie się w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

Regulamin zajęć wakacyjnych:

SKM_C224e20062315150