W piątek 4 marca Szkoła Tańca CORDEX prowadząca zajęcia w Centrum Kultury- MBP w Głuszycy będzie podpisywać umowy z rodzicami/opiekunami dzieci, które będą stale uczęszczać na zajęcia tańca. Prosimy rodziców o obecność przed zajęciami i płatność z góry za zajęcia- 120 zł  od osoby za miesiąc.

Panie uczęszczające na zajęcia latino solo są także proszone o wypisanie deklaracji uczestnictwa i opłatę za cały miesiąc zajęć z góry- 120 zł/ osoby.