plakat życzenia dla ksążki popr.23 kwietnia został ustanowiony przez UNESCO Dniem Książki i Praw Autorskich.

Książka od wieków pełni w życiu człowieka ogromnie ważną rolę, przyczyniając się do rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw wzbogacając czytelników wewnętrznie, rozszerzając paletę ich uczuć oraz myśli. Dzięki książce człowiek poznaje świat, kształtuje swój światopogląd, doświadcza licznych emocji oraz wzruszeń…

Cytując rzymskiego filozofa Marka Tulliusza Cycero: „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.”

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na całym świecie podejmowane są różne inicjatywy, które służą promocji czytelnictwa oraz ochrony praw autorskich i własności intelektualnej.

Głuszycka biblioteka zachęca do wzięcia udziału w konkursie pod nazwą „Życzenia dla Książki”.

23 kwietnia, podczas „Przyjęcia dla Królowej Książki” odbędzie się wręczenie nagród dla zwycięzców i odczytanie życzeń. Impreza będzie głuszyckim przywitaniem Wrocławia jako Światowej Stolicy Książki UNESCO. (Światowa Stolica Książki UNESCO wybierana jest na roczną kadencję na mocy rezolucji Konferencji Generalnej UNESCO).

Regulamin konkursu „Życzenia dla Książki”

 1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, ul. Grunwaldzkiej 26
 2. Zasięg: Konkurs lokalny
 3. Czas trwania: od 30 marca do 20 kwietnia 2016 r.
 4. Rozstrzygnięcie: 23 kwietnia 2016 r. podczas „Przyjęcia dla Królowej Książki” w godz. 11.00 – 13.00
 5. Uczestnicy: uczniowie głuszyckich szkół oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Głuszyca
 6. Zasady uczestnictwa:1. Uczestnicy Konkursu powinni dostarczyć do Biblioteki ułożone przez siebie życzenia dla  Książki, w regulaminowym czasie (do 20 kwietnia 2016 r. do godz. 17.00). 2. Do Konkursu można zgłaszać życzenia przyjmujące dowolną formę literacką (wiersz, proza).

  3. Objętość życzeń jest nieograniczona.

  4. Jeden autor może zgłosić zestaw maksymalnie 2 życzeń.

  5. Do życzeń należy dołączyć imię i nazwisko autora, wiek (ew. szkoła, klasa) oraz dane kontaktowe (nr telefonu).

  6. Uczestnik oświadcza, że zgadza się na to, aby dane osobowe przekazane

  Organizatorowi były przez niego przetwarzane w celu: a) realizacji Konkursu, b) wyłonienia laureatów, c) zamieszczenia informacji o zwycięzcach w mediach.

  (Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

  7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgadza się na publikację życzeń na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, a także w innych mediach oraz, że nie będzie sobie rościł praw do wynagrodzenia.

  VII. Laureaci: osoby, których życzenia zostaną wyłonione jako najlepsze przez Komisję powołaną przez Organizatora.

  VIII. Nagrody: Zwycięzcom Konkursu zostaną wręczone nagrody ufundowane przez Organizatora.