X Turniej Tańca Przedszkolaków w hali OSIR w Wałbrzychu. Gratulujemy wszystkim dzieciom występującym i Pani Jadwidze Schwebs – Kostkiewicz za przygotowanie choreografii.