W dniu dzisiejszym tj. 26 marca 2019r. wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat „Zadania i programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” poprowadziła Kierownik Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu – Pani Magdalena Kołodziejczyk oraz „Sieć życia- działalność Krajowego Sztabu Ratownictwa” poprowadziła specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy – Pani Jowita Seidel.