Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna odnowiło współpracę Głuszycy z Heřmankovicami – czeskim partnerem Głuszycy. Porozumienie podpisano już w 2004 roku, jednak współpraca nie była intensywna, a szkoda, ponieważ Heřmankovice znajdują się tuż za Janovičkami, graniczącymi z Głuszycą Górną. W dniu 29 lutego Magdalena Jarosz – dyrektor CK-MBP spotkała się ze starostką Heřmankovic Ludmilą Jansovą, aby lepiej się poznać i zastanowić nad wspólnymi działaniami.

Okazją do odnowienia współpracy było utworzenie przez Gminę Heřmankovice ośrodka kultury, dzięki czemu mamy tam instytucję odpowiadającą naszej. Korzystna lokalizacja partnera sprawia też, że można do niego pojechać choćby na rowerze. Okazji do wymiany będzie wiele. Pierwszą z nich może być już jesienne święto latawców, które w Heřmankovicach na stałe wpisało się w kulturalny kalendarz. Wcześniej, w sezonie letnim (o terminie oczywiście poinformujemy), w regionie broumovskim będzie odbywać się festiwal „Za poklady Broumovska”. Jeden z koncertów muzyki klasycznej ma mieć miejsce właśnie w Heřmankovicach. Także latem strona czeska organizuje cykl wydarzeń, w których będziemy mogli uczestniczyć, tak samo Czesi będą mile widziani na wydarzeniach realizowanych przez CK-MBP w Głuszycy.

Oba ośrodki kultury obecnie prowadzą rozmowy na temat możliwości współpracy i wymiany doświadczeń. Jednym z celów jest zacieśnienie kontaktów i wspólne przygotowanie, napisanie i zrealizowanie projektu transgranicznego ze środków unijnych, w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis.