233 rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja uczczono w Głuszycy uroczystym złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez władze samorządowe oraz przedstawicieli placówek oświatowych.

Uroczystość uświetnił koncert Głuszyckiej Orkiestry Dętej, która wykonała marsze i pieśni patriotyczne.