children_holding_hands_zaj „Wielokulturowość – jestem na tak!” – to akcja dla bibliotek, zainicjowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwo Widnokrąg. W ramach akcji biblioteki mogą zdobyć wartościowe książki i przeprowadzić świetne wakacyjne zajęcia dla młodych osób. Organizatorzy przygotowali pięć scenariuszy zajęć promujących wielokulturowość, uwrażliwiających na trudną sytuację emigrantów czy uchodźców, uczących tolerancji i zrozumienia dla różnych kultur i obyczajów.
Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy włączyła się do akcji odpowiadając na pytanie „Wielokulturowość – dlaczego jestem na tak”. Przygotowaliśmy krótki film i zachęcamy do jego obejrzenia:  http://www.youtube.com/watch?v=ISCDftIy6l8 .Biblioteka przeprowadzała wiele różnorodnych działań propagujących szacunek do tradycji oraz odmienności kulturowej i obyczajowej. Organizowaliśmy m.in.:
– lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania autorskie i wystawy o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym naszego regionu, który z racji swego położenia geograficznego, od setek lat stanowi miejsce przenikania wielu kultur,
– zajęcia promujące ideę zjednoczonej Europy, przybliżające ich uczestnikom kraje Unii Europejskiej, ich historię, kulturę, tradycje, propagujące tolerancję i poszanowanie odmienności,
– spotkania z podróżnikami zwiedzającymi odległe zakątki świata połączone z wystawami fotografii i pokazami slajdów z podróży,
– Międzynarodowe Festiwale Folkloru i Festiwal Mniejszości Narodowych ukazujące bogactwo tradycji, różnorodność i egzotykę wielu grup narodowościowych.
W 2014 roku wydaliśmy publikację książkową pt.: „Dziedzictwo Kulturowe Gór Sowich” w ramach projektu „Promowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gór Sowich na obszarze LGD poprzez rejestrację i publikację opowieści wspomnieniowych pn. >Dziedzictwo Kulturowe Gór Sowich< dotyczących organizacji życia po 1945 roku na terenach trzech gmin sowiogórskich”.

photo1

logo_frsi    Litery-widnokrag