Ciepły, miły, spontaniczny – niezapomniany wieczór poetycko-muzyczny mieliśmy okazję przeżyć podczas tegorocznych „Jesiennych spotkań z poezją” w Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy.
Poeci Romana Więczaszek i Marek Juszczak, jak co roku spotkali się z miłośnikami swojej twórczości. Oboje pochodzą z Głuszycy, tu się urodzili i wychowali, tutaj chodzili do szkoły, przeżywali swoje pierwsze miłości i stawiali pierwsze kroki w pracy zawodowej – pan Marek, jako górnik, pani Romana jako nauczycielka. Chociaż los sprawił, że większość swojego życia spędzili poza Głuszycą, często w swojej twórczości nawiązują do chwil spędzonych w swoim rodzinnym mieście. Interpretacje utworów w wykonaniu autorów, przeplatały się wspomnieniami i historiami o Głuszycy z lat młodości artystów.
Poetom towarzyszył Marcel Kambr z Boguszowa-Gorc, autor muzyki i tekstów piosenek poetyckich, promotor poetów, malarzy, muzyków i aktorów amatorskiego ruchu artystycznego, który zabarwił spotkanie utworami muzycznymi akompaniując sobie, a także poetom na gitarze.
Dla wszystkich uczestników spotkania została przygotowana broszura z tekstami wierszy Romany i Marka w wyborze Stanisława Michalika, który zaprezentował publiczności sylwetki poetów oraz ich twórczość.
W spotkaniu, przygotowanym przez głuszycką Miejską Bibliotekę Publiczną, wzięli udział m.in. Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, poseł na Sejm RP, przedstawiciele Rady Miejskiej, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół, lokalni twórcy i artyści, przyjaciele i znajomi poetów.
„Poezja zachowuje od zniszczenia tchnienie boskości w człowieku” – napisał niegdyś angielski poeta Percy Shelley.
Podczas tego wyjątkowego wieczoru, obcując z poetami i ich poezją, wszyscy obecni mieli okazję poczuć w sobie to niezwykłe „tchnienie boskości”.
Kolejne spotkanie z poezją planowane jest 26 listopada, kiedy to swoją twórczość zaprezentuje pani Agnieszka Musz.

Tekst: Renata Sokołowska,  fot. Zbigniew Boguski