Po dłuższej przerwie uczestnicy warsztatów komputerowych ponownie stawili się na zajęciach. W planie zajęć było zaznajomienie się z możliwością wykorzystania komunikatora internetowego skype. Uczestnicy założyli własne konta i wykonali pierwsze próby prowadzenia rozmów głosowych, a także wymianę informacji tekstowych za pomocą ręcznie wpisywanych wiadomości oraz przesyłania plików.  Zajęcia pozwoliły na zdobycie nowych umiejętności a także utrwalenie tych, zdobytych podczas poprzednich zajęć.