Centrum Kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy organizuje w ramach zadania grantowego „SOWIOGÓRSKIE SKARBY- W OBIEKTYWIE I W SIECI” warsztaty ekologiczne on-line poświęcone tematyce ochrony przyrody i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Do udziału w warsztatach zapraszamy Mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, czyli Gmin: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim. Warsztaty można śledzić na kanale You Tube Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy od 20 sierpnia 2020 r.
Zadania grantowe pn. „SOWIOGÓSKIE SKARBY – W OBIEKTYWIE I W SIECI” realizowane jest jako część projektu grantowego pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich”.
Zobacz, jak możesz chronić przyrodę i przeciwdziałać zmianom klimatycznym

👇👇👇

https://m.youtube.com/channel/UC-YNRob4unwh2peOPVTcyPg#menu