Wszystko w ramach cyklicznie organizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Wałbrzychu akcji oddawania krwi. 27 lutego br. w godz. 10:00-13:30 Sala Widowiskowa oraz Galeria Centrum Kultury zostaną  udostępnione tzw. Ekipie Wyjazdowej RCKiK, która przeprowadzi rejestrację dawców, badania lekarskie oraz pobór krwi.

MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ JEŚLI:

  • masz 18-65 lat i masz przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem,
  • masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50kg),
  • nie chorowałeś/chorowałaś na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę, cukrzycę,
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, zabiegów endoskopowych, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
  • nie masz ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego.