CK- MBP po raz kolejny organizuje zajęcia czytelniczo-plastyczne w bajecznych klimatach Łomnickiej Chaty. Udział w zajęciach bezpłatny. Zapisy do 6 grudnia w CK-MBP. Decyduje zgoda przedłożona do CK-MBP przez Rodziców lub Opiekunów Prawnych. Druki zgody do pobrania w siedzibie CK-MBP.

Zajęcia, których celem jest edukacja czytelnicza oraz kształcenie umiejętności pracy w grupie, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych, stąd pomysł, aby zorganizować je po raz kolejny w bajkowych i śnieżnych plenerach Łomnickiej Chaty – zapraszamy do udziału dzieci w wieku 7-12 lat.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

godz. 10.00 – wyjazd autobusem spod Centrum Kultury-MBP

10.30-11.30  blok zajęć czytelniczych w ,,Łomnickiej Chacie”

11.30-11.45  przerwa (poczęstunek dla dzieci: herbata, kakao, ciasto)

11.45 – 12.45 blok zajęć warsztatowych w ,,Łomnickiej Chacie”

13.00  planowany powrót do Centrum Kultury-MBP

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez instruktorów CK-MBP.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o udziale dziecka decyduje kolejność zgłoszeń (udział dziecka można zgłaszać osobiście w CK-MBP lub telefonicznie – 0-74/84-56-334). Podstawą zakwalifikowania dziecka do udziału w zajęciach jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych dostarczona do CK-MBP do czwartku 6 grudnia. Wzór zgody do pobrania w CK-MBP.