podziękowanie2 Na ręce Pani burmistrz wpłynęły gratulacje i wyrazy uznania od prezesa oraz wiceprezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy za aktywny udział w akcji „Tydzień z internetem”. Jest to doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. Nasza placówka po raz drugi uczestniczyła w tej akcji organizując 3 spotkania (1 dla seniorów i 2 dla dzieci). Spośród uczestników spotkań – dwie wzięły udział w towarzyszącym akcji konkursie „Odyseja technologiczna 2025”.