Nasi aktywni seniorzy mieli wczoraj bardzo rozwijające zajęcia z treningu pamięci.