W sobotę 23 czerwca żegnaliśmy dzieci uczęszczające do naszego ogniska muzycznego na naukę gry na gitarze. Dla wszystkich uczniów był to pierwszy z nią kontakt, mimo to po kilku miesiącach intensywnej pracy każdy z nich jest w stanie samodzielnie wykonywać wybrane utwory. Postępy uczniów cieszą nie tylko samych uczniów i rodziców, nas także. Na zakończenie nauki każde dziecko otrzymało dyplom, śpiewnik i słodki poczęstunek. Wszystkie dzieci zachęcone efektami pracy zadeklarowały chęć dalszej nauki po przerwie wakacyjnej. Zapraszamy!