Pieniądze dla biblioteki

Znane są wyniki naboru do Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek", Priorytetu 2: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”. Program jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia potencjału bibliotek publicznych i szkolnych.