„Nauka jako pasja? Tak!”

VIII spotkanie w ramach cyklu „Spotkania z pasjami” pozwoliło jego uczestnikom poznać naukowe pasje Magdaleny Fikus. Pani profesor Magdalena Fikus  polska biolog, specjalizującą się w biochemii kwasów nukleinowych, biofizyce komórki oraz inżynierii genetycznej po przejściu na emeryturę nie zrezygnowała ze swoich pasji naukowych. Zdając sobie sprawę z tego, że język naukowy  jest często niezrozumiały dla „zwykłego”