Informacje o przebiegu IV Dyktanda Miejskiego w telegraficznym skrócie

Okoliczność:  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Impreza: IV Dyktando Miejskie w Głuszycy. Cel: Kultywowanie tradycji posługiwania się poprawną polszczyzną oraz popularyzowanie kultury języka ojczystego. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Patronat: Burmistrz Miasta Głuszycy. Liczba osób zgłoszonych: 27 Lista osób uczestniczących: 22 Autor tekstu: Stanisław Michalik. Prowadzący: Monika Rejman - Dyrektor CK-MBP, Roman Głód - Burmistrz