Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2022/2023 Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy odbyło się 29 czerwca na Łowisku Pstrągów „Złota Woda” w Głuszycy. Po odśpiewaniu hymnu Prezes Stowarzyszenia Jerzy Janus w imieniu studentów UTW powitał zaproszonych gości w osobach: Burmistrza Głuszycy Romana Głoda, Członka Honorowego UTW, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy Janusza Recha, Przewodniczącej Federacji UTW we Wrocławiu Teresy Ziegler, Prezesa Podziemnego Miasta „Osówka” Zdzisława Łazanowskiego- przyjaciela i członka wspomagającego UTW, Dyrektor Centrum Kultury-MBP Sabiny Jelewskiej, sprzyjającej działalności i pomagającej UTW oraz umożliwiającej działalność Uniwersytetu w pomieszczeniach CK-MBP. Następnie Jerzy Janus podsumował działalność UTW Głuszyca w roku 2022/2023. Treść podsumowania publikujemy poniżej.

Podsumowanie działalności UTW Głuszyca w roku akademickim 2022/2023:

Po 1,5-rocznej przerwie spowodowanej pandemią 13 października 2022 r. powróciliśmy do wspólnych spotkań i zajęć. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem roku, realizując zadanie „Aktywność i wiedza mądrością seniora” dofinansowanego przez Burmistrza Głuszycy, zorganizowaliśmy dwudniową wycieczkę, podczas której zwiedziliśmy piękne zabytki Jeleniej Góry, hutę produkcji kryształów w Piechowicach, wodospad Szklarka w Szklarskiej Porębie. W drugim dniu odwiedziliśmy uzdrowisko Świeradów-Zdrój, gdzie zdobyliśmy wieżę widokową Sky Walk ze szklanymi tarasami, co było dużym wyzwaniem dla niektórych.Wykład inaugurujący nowy rok akademicki 2022/2023 wygłosiła Pani Wiceprezydent Miasta Wałbrzych dr Sylwia Bielawska, która przekazała w ciekawy sposób „10 złotych rad na udane wystąpienia publiczne”. Tradycyjnie już od kilku lat 14 listopada współorganizowaliśmy wraz Burmistrzem Głuszycy i Centrum Kultury-MBP „Senioralia Głuszyckie” z wykładem przeprowadzonym przez Beatę Kras-Opyrchał „Życie w radości i uważności”. Nie zabrakło wesołej zabawy i tańców z grupą taneczną Jadwigi Kostkiewicz-Schwebs. W listopadzie również braliśmy udział w II Forum Rad Senioralnych w Wałbrzychu. W listopadzie i grudniu zorganizowaliśmy cykl zajęć z pilatesu, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród seniorów. Dwa rodzaje warsztatów „Joga śmiechu” i „Droga do doskonałości” poprowadziła psychogerontolog, specjalistka ds. edukacji i aktywizacji osób starszych Alicja Przepiórska-Ułaszewska. Studenci uczestniczyli także w wykładach dr Jacka Łapińskiego zatytułowanych „Z uśmiechem ci do twarzy” i „Dobry humor – lepsze życie”.

15 grudnia 2022 r. po dwóch latach przerwy Zarząd zorganizował uroczyste spotkanie bożonarodzeniowe. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi spędziliśmy miło czas przy kolacji wigilijnej i śpiewaniu kolęd, złożyliśmy sobie najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. W styczniu 2023 r. wykład „Zderzenie kulturowe w subregionie wałbrzyskim po 1945 r.” wygłosiła z dr Monika Bisek-Grąz, kulturoznawczyni i lokalna pisarka. W lutym odbył się ciekawy wykład Agnieszki Żak z intrygującym tematem „Instrukcja obsługi kobiety”. W marcu br. zorganizowano spotkanie z panią dr nauk humanistycznych, psycholog Bogną Bartosz, która wygłosiła wykład pt. „ Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają. Co może dać nam psychologia pozytywna”. Warto zaznaczyć, że wszystkie wykłady i warsztaty mające związek z psychologią, terapią, treningiem pamięci są przez głuszyckich studentów bardzo lubiane i cieszą się wysoką frekwencją.

W styczniu Zarząd UTW złożył swoją ofertę do Starosty Wałbrzyskiego na wykonanie zadania „Poznaj atrakcje turystyczne Ziemi Wałbrzyskiej i okolic”. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w wysokości 3 tys. zł udało się wiosną bieżącego roku zorganizować wycieczki do atrakcyjnych miejsc na terenie Ziemi Wałbrzyskiej. Studenci odwiedzili „Sztolnie walimskie” i „Pałac Jedlinka” oraz wzięli udział w pieszej wycieczce z przewodnikiem z Andrzejówki wokół Waligóry do Sokołowska, zwanego małym Davos. Jesteśmy obecnie na końcowym etapie realizacji przyjętego zadania, które zakończymy we wrześniu spotkaniem i zwiedzaniem Podziemnego Miasta Osówka. Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Wałbrzyskiego za możliwość poznawania atrakcji naszego regionu.

W lutym 2023 r. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ofertę na realizację zadania „Wzmacnianie różnych form aktywności seniorów”. Na realizację zadania „Głuszyccy seniorzy-aktywni i kompetentni” otrzymaliśmy 30 tys. zł z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowaliśmy już spotkania z pilatesem i cykl zajęć tanecznych prowadzonych przez Jadwigę Kostkiewicz- Schwebs. Wzięliśmy także udział wraz z przewodnikiem w pięknej jednodniowej wycieczce krajoznawczej, której główną atrakcją było poznanie Ogrodu Botanicznego Arboretum w Wojsławicach. Rozpoczęliśmy również cykl warsztatów z treningu pamięci oraz warsztaty komputerowe. Pozostałą część zadań wraz z dwudniową wycieczką po Kotlinie Kłodzkiej zakończymy wczesną jesienią. W realizacji tych zadań biorą aktywnie udział seniorzy z Noworudzkiego UTW. Dziękujemy Panu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego za przekazane dofinansowanie, dzięki któremu mamy możliwość uczestnictwa w realizacji zadania „Wzmacnianie różnych form aktywności i kompetencji seniorów, w tym również działań mających na celu przeciwdziałanie defaworyzacji oraz działań międzypokoleniowych”.

W marcu złożyliśmy swoją ofertę na realizację zadania ogłoszonego przez Burmistrza Głuszycy dla seniorów. Nasz projekt „Aktywni całe życie” uzyskał dofinansowanie w wysokości 7 tys. zł z budżetu Gminy Głuszyca. W ramach zadania 23 czerwca zorganizowaliśmy wycieczkę autokarową i poznaliśmy „Pałace i ogrody Kotliny Jeleniogórskiej”. Wycieczka dostarczyła seniorom wielu miłych wrażeń. Bardzo dziękujemy Burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi za przekazane dofinansowanie i aktywne wspieranie działań na rzecz studentów-seniorów w naszej gminie.

Podsumowując, ostatnie miesiące to sporo zajęć takich jak: pilates, taniec, trening pamięci, warsztaty komputerowe, udział w wycieczkach pieszych i autokarowych. Myślę, że każdy student UTW mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Po zasłużonej wakacyjnej przerwie czeka nas jeszcze dużo ciekawych zajęć, które rozpoczniemy już we wrześniu, choć uroczystą inaugurację roku akademickiego 2023/2024 planujemy w październiku, o czym będziemy jeszcze informować.

Zarząd UTW stwierdza z zadowoleniem, że wszyscy aktywni, kompetentni, ciekawi wiedzy i świata członkowie UTW w Głuszycy w roku akademickim 2022/2023 otrzymują promocję i są zaproszeni do dalszego uczestnictwa w nieustannym kształceniu się w roku 2023/2024. Gratuluję wszystkim w imieniu całego Zarządu UTW i życzę seniorom zdrowych, miłych, przyjemnych i pełnych wrażeń wakacji. Życzę tego również zaproszonym gościom, mam pewność, że bez Was musielibyśmy borykać się wieloma trudnościami w działalności UTW w Głuszycy, czasami wręcz nie do przeskoczenia. Szczególne słowa podziękowania Zarząd kieruje w stronę Pani dyrektor Sabiny Jelewskiej oraz pracowników CK-MBP za dużą pomoc i wsparcie w organizacji zajęć UTW w Głuszycy. Pragnę także podziękować całemu Zarządowi za bardzo dobrą współpracę. Każda z członkiń Zarządu dołożyła starań, by działalność naszego uniwersytetu mogła przebiegać bez zakłóceń i zrealizowane zostały założone plany.

Informuję również, że od lipca do września 2023 r. będą prowadzone zapisy nowych osób chcących uczestniczyć w działalności UTW od nowego semestru 2023/2024. Deklaracje są dostępne do pobrania, wypełnienia i złożenia w pokoju instruktorów w Centrum Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy. Deklaracje o przyjęciu zostaną rozpatrzone przez Zarząd UTW we wrześniu br.,o czym poinformujemy osoby zainteresowane.

Do zobaczenia we wrześniu. Życzę, byśmy wszyscy powrócili z wakacyjnego wypoczynku w dobrej formie i kondycji.

Prezes Zarządu UTW Głuszyca
Jerzy Janus