Są jeszcze wolne miejsca na liście uczestników  V Dyktanda Miejskiego. Zachęcamy do uczestnictwa!