Przypominamy podstawowe zasady uczestnictwa:

  • Konkurs jest dedykowany mieszkańcom powiatu wałbrzyskiego, którzy ukończyli 13 rok życia, nie są pracownikami CK-MBP w Głuszycy, absolwentami ani studentami polonistyki.

  • Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 21 lutego 2018 r. do godz. 17:00 w siedzibie CK-MBP w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: ckmbp@inreria.pl temat: DYKTANDO).

  • Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w konkursie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

  • Na zwycięzcę Dyktanda, oraz najlepszego zawodnika, który nie ukończył 18 roku życia, jak również na osoby, które zdobędą drugie i trzecie miejsce czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Sponsorów i organizatorów.

  • Wszystkie prace są kodowane. Po ich sprawdzeniu, rozkodowane będą wyłącznie te, które kwalifikują się do nagrody.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 748 456 334 w.12