Od kilku dni grupa osób uczestniczących w szkoleniu komputerowym organizowanym w CK-MBP przez Polską Izbę Młodych Przedsiębiorców LOM z Wrocławia spotyka się w bibliotece, by przygotować się do egzaminu końcowego. Wspólna nauka, wymiana doświadczeń, dyskusje i próby podszyte niepewnością czy uda się pozytywnie zaliczyć testy przeplatane są dużą dawką dobrego humoru. Widać, że uczestnicy mają coraz większą frajdę z odkrywania tej nieznanej dotychczas dziedziny.

Życzymy powodzenia na egzaminie!