Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza we wtorek 29 września 2020 r. o godz. 11.00 na „Spotkanie z przyrodą, kulturą i historią” w ramach realizowanego zadania grantowego pn. „Biblioteka- miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury”.  Spotkanie odbędzie się w czytelni internetowej mieszczącej się na parterze w siedzibie CK-MBP w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26.

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie, tj. Gmin Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim. Partnerem planowanego działania jest Przedszkole Samorządowe w Głuszycy oraz Koło Łowieckie „Trop” w Głuszycy. Swój udział zapowiadają także studenci ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy.

Zadanie „Biblioteka- miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury” realizowane jest w ramach projektu grantowego „Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo” -poddziałanie 19.2 „Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie