Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zorganizowało we wtorek 29 września 2020 r. w czytelni internetowej „Spotkanie z przyrodą, kulturą i historią” w ramach zadania grantowego pn. „Biblioteka- miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury”.

Na spotkanie przybyła najstarsza grupa dzieci wraz z opiekunami z Przedszkola Samorządowego w Głuszycy, a także seniorzy ze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy. Zaproszeni zostali również mieszkańcy Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie, tj. Gmin Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim.

W czasie spotkania Artur Gołda opowiadał o przyrodzie i zwierzętach, które zamieszkują sowiogórskie tereny. Przygotowana została także prezentacja ukazująca niezwykle urokliwą sowiogórską przyrodę, a także ciekawe obiekty związane z kulturą i historią obszaru LGD.

Spotkanie z przyrodą, kulturą i historią kończy realizację zadania „Biblioteka- miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury”, w ramach którego zakupiono także wyposażenie do pomieszczeń głuszyckiej biblioteki w celu organizacji spotkań edukacyjno-kulturalnych służących rozwojowi lokalnej społeczności. Zadanie realizowane było w ramach projektu grantowego „Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo” -poddziałanie 19.2 „Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Partnerzy grantobiorcy: Przedszkole Samorządowe w Głuszycy oraz Koło Łowieckie „Trop” w Głuszycy.