Za pośrednictwem biblioteki w Głuszycy uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej Nr 2 zostały zaproszone do uczestnictwa w spotkaniu autorskim z Lechem Tkaczykiem, autorem i wydawcą książek dla dzieci. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach XIV Panoramy Wydawców przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wałbrzychu. Głuszyckie dzieci były jedyną grupą z terenu powiatu (pozostałe dzieci były ze szkół wałbrzyskich). Nasze dzieci były aktywne, chętne do rozmowy z autorem, grzeczne i zdyscyplinowane. Po spotkaniu wręczyły autorowi wykonaną przez siebie laurkę, poprosiły o autograf i wspólne zdjęcie. Następnie dzieci oprowadzone przez z-cę dyrektora PiMBP w Wałbrzychu Renatę Nowicką zwiedziły wszystkie działy „Biblioteki pod Atlantami”, a także miały możliwość zakupu książek na kiermaszu.