Etiopia – kraj leżący we wschodniej części kontynentu afrykańskiego, na tzw. Rogu Afryki był celem pierwszej pozaeuropejskiej wyprawy pani Marii Chmielarz. Podczas spotkania zorganizowanego w czytelni głuszyckiej biblioteki 12 stycznia 2018 r. pani Maria opowiedziała zebranym, co skłoniło ją do podróży w ten rejon świata, a także o licznych przygodach, które spotkały ją i jej współtowarzyszy. Nie zabrakło również informacji o tym niezwykłym kraju, jego historii, zabytkach, przyrodzie i mieszkańcach. Prelekcja była ilustrowana licznymi fotografiami z wyprawy. Pani Maria przyniosła także pamiątki przywiezione z Etiopii.
Kolejne spotkanie z podróżniczką odbędzie się w lutym.

Red.tekstu R.Sokołowska., Fot. R.Sokołowska, M.Chmielarz